Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail info@fagus-uitgeverij.nl

Dit mooie boek, dat is geschreven ter gelegenheid van her tweehonderdjarig bestaan van de parochie Bredevoort, is meer dan her zoveelste in een rij parochiegeschiedenissen. De auteur, Jos Wessels, is erin geslaagd de lokale geschiedenis en her dagelijks leven van de ingezetenen van Bredevoort in voor- en tegenspoed, in hun onderlinge verwevenheid tot leven te brengen.

Het boek heeft bovendien een extra functie als naslagwerk voor alle ge~interesseerden in de historie van Bredevoort die het in de praktijk naar mijn overtuiging, zeker bewijzen zal.

Namens de begeleidingscommissie wens ik de parochie een mooie viering van twee eeuwen zelfstandigheid waarover nu al zoveel meer bekend is.

J.J.C. van Dijk, streekarchivaris regio Achterhoek

Nazareth

Bredevoort en zijn katholieken