Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail info@fagus-uitgeverij.nl

Er is niet zo heel veel verbeelding voor nodig om een welluidende stem onder een grote stationsoverkapping te horen roepen: ‘Nestiezern centraal! Nestiezern centraal!’

Verbeelding blijft het, want de stentorstem van een stationsemployé is al lang vervangen door het bijna mechanische geluid uit een luidsprekertje in de trein.

Bovendien en zeker niet onbelangrijk: Nestiezern -IJzerlo- heeft helemaal geen station!

Dit boek is dus niks voor trein- of stationfreaks, maar iedereen die belang stelt in het reilen en zeilen van een vitale plattelandsgemeenschap, heeft een geweldig boek in handen.

Het is de auteur van ‘Nestiezern centraal’, Hans de Beukelaer, gelukt een compleet beeld van IJzerlo te schetsen. Een beeld, waarin verleden, heden en toekomst naadloos samensmelten.

U leest over de agrarische en industriële bedrijvigheid in de buurtschap. Over het rijke verenigingsleven, de school, het ‘dorpshuus’, de tradities en het woonplezier dat IJzerlo de inwoners schenkt.

Tekenend voor het leven in deze gemeenschap is wat een van de betrokkenen zegt over het verschil tussen IJzerlo en bijvoorbeeld Aalten of Dinxperlo: “Natuurlijk wordt er in zo’n kleine gemeenschap van tijd tot tijd over je gepraat, maar zit je in de problemen, dan zijn je dorpsgenoten er om je te helpen.” En zo is het.

Behalve een genoeglijk leesboek is ‘Nestiezern centraal’ ook een heerlijk kijkboek. Dankzij de artistieke impressies van fotograaf Hans Boerrigter die zeker genoemd moet worden. In IJzerlo zouden ze niet anders willen…


Arie Ribbers

Nestiezern Centraal

Een beeld van het dagelijks leven in de buurtschap IJzerlo