de geschiedenis van de familie Wolf(f)

Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail info@fagus-uitgeverij.nl

Om te beginnen stelde ik mezelf de vraag: ‘Wat is het ideale familieboek?’ Een boek dat prettig leest, maar liefst ook verrast met feitelijkheden en originele analyses? Voldoet dit boek aan deze wensen? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Ik hoop het natuurlijk wel! Vanwege de vele foto’s denk ik dat het in elk geval een plezierig ‘bladerboek’ zal zijn.


Hoe kwam ik ertoe mijn familiegeschiedenis op papier te zetten? Mijn Italiaanse afkomst heeft me altijd geïntrigeerd. Uit interesse en nieuwsgierigheid is deze ‘hobby’ ontstaan. En… misschien is hier wel sprake van ‘Hansens Law’. Auteur Marius Lee Hansen (1937) stelt dat, na de pioniersgeneratie, de tweede generatie van emigranten assimileert. De derde generatie kan zich een grotere vrijheid veroorloven en raakt geïnteresseerd in de generatie van de grootouders. ‘What the son wishes to forget, the grandson wishes to remember’.

Het zal zo’n 25 jaar geleden zijn, dat mijn ‘verzamelwoede’ een aanvang nam. Foto’s, advertenties, oude rekeningen, krantenknipsels, kortom alles wat zich aandiende werd in grote ordners opgeborgen. Na mijn pensionering kreeg ik wat meer tijd voor nader onderzoek. Bezoekjes aan diverse archieven, o.a. in Italië (Pordenone, Venetië, Travesio), in Duitsland (Bocholt, Münster) en hier in Aalten, Winterswijk en Doetinchem, brachten belangrijke informatie. Ook heb ik met veel van onze familieleden, die ik nog nooit had ontmoet, kennisgemaakt. Ik werd overal hartelijk ontvangen en heb veel medewerking gekregen. Daarvoor wil ik iedereen dan ook van harte bedanken. Tijdens deze familiebezoeken bleek ook veel belangstelling voor mijn onderzoek, waarvan u hier het resultaat ziet.

Degenen, die foto’s en ander materiaal beschikbaar hebben gesteld, verdienen nog een extra woord van dank. Hoe interessant dit alles ook is, ik acht thans het moment gekomen er een punt achter te zetten. Mocht U aanvullingen hebben en/of verbeteringen, dan houd ik me alsnog aanbevolen.


Ik hoop dat u dit boek als een aanwinst zult beschouwen.


Margarita Baron - Monasso

Het Monassoboek

Geschiedenis van de familie in Nederland