de geschiedenis van de familie Wolf(f)

 

Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail [email protected]

Tijdens de zondagmorgenbezoeken van Nanny, waarbij verschillende oude verhalen ter tafel kwamen en komen, suggereerde zij om die verhalen voor de familie vast te leggen. Ze gaven een inzicht in het reilen en zeilen van de ‘Kotmans-Joesman-clan’.

Nadenkend over die suggestie leek me dat ook een acceptabel idee. Het zou echter meer moeten worden dan een reeks verhalen. Meer een familiekroniek. Hoewel ik mij praktisch mijn hele leven onder andere met geschiedenis, waarbij natuurlijk ook de streekgeschiedenis, heb bezig gehouden, ben ik geen verwoed genealoog. Toch heb ik altijd, waar ik in oude stukken of elders de naam Krosenbrink tegenkwam, daarvan notities gemaakt. Ze liggen her en der verspreid in mijn aantekenschriften.

Bij de samenstelling van deze Krosenbrink-kroniek, een groot woord, maak ik natuurlijk gebruik van deze gegevens. Er zitten echter ‘gaten’ in de geschiedenis. Gaten, die ik niet verder ga opvullen. Ik ga geen gericht verder onderzoek meer beginnen.

De kroniek wordt dus geen doorlopend, sluitend verhaal. Eerder een soort kaas met gaten. Maar er is genoeg aanwezig om hopelijk voor de familie – in de mannelijke lijn – een interessant geheel te maken.

En wie daartoe lust mocht gevoelen, kan natuurlijk altijd zelf verder onderzoek verrichten.

Dit zijn de uitgangspunten voor het verhaal voor de kroniek. Misschien blijkt ook bij verder onderzoek niet alles helemaal te kloppen. De aspecten van de historie verschuiven.

Spaar me ook de kritiek niet. Wees er echter van overtuigd, dat ik mijn best heb gedaan.

Veel leesplezier!


Winterswijk, augustus 2014

Henk Krosenbrink

 

Krosenbrink-kroniek 1647-1952