de geschiedenis van de familie Wolf(f)

Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail [email protected]

Beleef de ‘roerige jaren van Aalten’ opnieuw met dit unieke fotoboek. Deel 2 legt de nadruk op de sociaal economische ontwikkeling van het dorp Aalten, waarbij de aandacht is gevestigd op de middenstand en de horeca. En hopelijk roept ook dit boek weer veel nostalgische en misschien zelfs emotionele herinneringen op. Van de middenstand is uit de roerige jaren veel verdwenen. De melkboer en de kruidenierswinkel zijn bijvoorbeeld voorgoed weg uit het straatbeeld. Bakkerijen zijn er nog wel in Aalten. Ook de olieventer komen we heden ten dage niet meer tegen. De horeca heeft zich wel goed gehandhaafd. Weliswaar is een aantal bedrijven overgenomen en zijn vaak van naam veranderd, maar het aantal is ongeveer gelijk gebleven.

Aalten in roerige jaren deel 2

Opmerkelijke veranderingen in de horeca en middenstand1950-1975