Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail [email protected]

Hoewel Nederland zelf niet in oorlog geraakte en zijn neutraliteit kon bewaren, waren de gevolgen – zeker in het grensgebied – duidelijk merkbaar. De bewoners van Duitsland, dat wel in oorlog was, merkten de gevolgen van deze oorlog veel indringender. Dit is ook goed te zien aan het aantal artikelen van Duitse zijde. Het grote aantal en de variatie in de artikelen dat dit boek herbergt, schetst een goed beeld van de wederwaardigheden en vooral ook van ellende van deze oorlog, vooral in de grensregio. We zijn dan ook van mening, dat het een zeer interessant boek is geworden voor de bewoners aan beide zijden van de grens.


Tim Sodmann en Hans de Beukelaer hebben in het verleden al twee grensoverschrijdende coproducties – ‘Grenzen komen und gehen/komen en gaan’ en Wundersame Zeiten/Wonderbaarlijke tijden – tot stand gebracht.

1914 - 1918

Als Krieg und Frieden nebeneinander wohnten

Toen oorlog en vrede elkaars buren waren