de geschiedenis van de familie Wolf(f)

Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail [email protected]

Het vak van scheepsbouwer is een bijzonder uitdagend vak. Het bouwen van schepen in een continue veranderende wereld, is eigenlijk zowel ‘teamsport’ als ‘topsport’ te noemen. Het boek over de geschiedenis laat zien dat een scheepswerf, net als een schip, blootstaat aan vele invloeden van buitenaf. Niet alleen de fysieke invloeden als weer, wind en waterstanden spelen een rol, ook het economische wel en wee in de wereld, alsmede de immer toenemende wetten, regels en internationale voorschriften hebben invloed op het succes van een werf.

Shipyard de Hoop 125 jaar Miracles