de geschiedenis van de familie Wolf(f)

Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail [email protected]

Het derde deel van ‘Aalten in roerige jaren’ legt evenals deel 2 de nadruk op de sociaal-economische ontwikkeling van het dorp Aalten. In dit deel is de aandacht evenwel gevestigd op de handel en nijverheid.

De nijverheid in Aalten werd van oudsher gedomineerd door de textielindustrie. Daarnaast speelden ook de Melkfabriek en de Coöperatieve Landbouw een rol van betekenis. Veel van de oorspronkelijk nijverheid is er niet meer. De textiel is praktisch volledig verdwenen en ook de Landbouw en de Melkfabriek zijn er niet meer. Na de jaren vijftig kwam vooral de metalenwarensector sterk op zetten en zorgde met name de periode van wederopbouw voor een toename aan bouwbedrijven. Groothandelsbedrijven waren er al voor de oorlog. Het aantal nam in de periode 1950-1975 alleen maar toe. Na 1975 nam het aantal groothandelbedrijven echter weer af.

Aalten in roerige jaren deel 3

Opmerkelijke veranderingen in de handel en nijverheid 1950-1975