de geschiedenis van de familie Wolf(f)

Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail [email protected]

Het Overvelde is een klein landgoed, aan de Boxbergerweg in Diepenveen. Het is zo’n 90 hectare groot. Daarvan is ongeveer 60 hectare cultuurgrond, de rest is bos en parkbos. In het verleden oefenden vijf boeren hun bedrijf uit op het grondgebied van Het Overvelde. Deze zijn allemaal opgehouden met hun bedrijf en de grond is nu verpacht aan boeren van buiten het landgoed.

In 1953 bracht Eduard van Coeverden het landgoed onder in de Stichting Landgoed Het Overvelde. Hij stierf in 1956 en in dat jaar trad de stichting in werking.

Dit jaar, 2016, viert de Stichting Landgoed Het Overvelde haar zestigjarig bestaan. Het bestuur van de stichting vond dit jubileum een mooie gelegenheid om vast te leggen welke herinneringen er nog bestaan aan de familie Van Coeverden en wat voor veranderingen het landgoed in die 60 jaar ondergaan heeft. Alle bewoners van het landgoed, een aantal oud-bewoners en een paar bestuursleden van de stichting zijn in 2014 geïnterviewd.

In het voor u liggende boek zijn de uitspraken van de geïnterviewden gerangschikt rond een aantal onderwerpen. Er is gebruik gemaakt van de spreektaal van de geïnterviewden, die elkaar op sommige onderdelen aanvullen en een enkele keer tegenspreken.

De verhalen over hoe het vroeger onder Van Coeverden toeging zijn nu vastgelegd tezamen met allerlei eigenaardigheden van de persoon Eduard van Coeverden, de laatste mannelijke telg van de familie.

Dankzij de openhartigheid van alle betrokkenen krijgt u een aardig idee van wat er leeft aan denkbeelden en opvattingen. Eén ding komt in alle gesprekken bovendrijven: Iedereen is trots op het landgoed en de bewoners voelen zich er meer bij betrokken dan wanneer ze gewoon in een straat in een dorp of stad gewoond zouden hebben.

Het Overvelde

een Sallands landgoed en zijn bewoners