de geschiedenis van de familie Wolf(f)

 

Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail [email protected]

Deze geschiedenis begint in het jaar 1285 voor onze jaartelling tijdens de negentiende dynastie in het oude Egypte. Een eindeloze rij aan conflicten is eraan voorafgegaan. Al twintig jaar bestrijden Farao Ramses II van Egypte en zijn Hettitische tegenstrever Moewatallis II elkaar. Meestal gebeurt dit op een kleinere, lokale schaal en worden de legers niet door hen, maar door hun generaals geleid. De eindeloze conflicten hebben geen noemenswaardige verandering in het machtsevenwicht gebracht, de beide wereldgrootmachten staan nog steeds tegenover elkaar aan dezelfde grenzen.

Nu echter lijken beide koningen vastbesloten om, in een definitieve slag, de beslissing t.a.v. de heerschappij over deze lucratieve streek van de Levant verder af te dwingen. Het is geen sterk ideologisch conflict, noch een botsing van religies; het gaat om de controle over de enorme houtvoorraden, die zeer belangrijk zijn voor de bouw van handelsschepen, en de greep op de handel tussen Oost en West, die voor een groot deel via Byblos gaat, de haven dicht in de buurt van Qadesh.

Dat de eigen bevolking t.a.v. dit conflict vooral godsdienstige motieven krijgt te horen waarom de tegenstrever verslagen dient te worden, is een probaat middel om de bevolking te mobiliseren. Een ander propagandamiddel, dat vooral door Ramses wordt gebruikt om de moegestreden Egyptenaren nog eenmaal op te laden, is de belofte dat dit de laatste veldslag zal worden, de moeder aller veldslagen. De uitkomst van deze slag zal een altijddurende vrede teweeg brengen en deze verschrikkelijke oorlogen tot het verleden doen behoren; het zal de eerste en de laatste keer zijn dat de twee wereldlegers die de aarde controleren elkaar zullen bestrijden.

Helaas is dat een schromelijke misrekening, zeker als je in ogenschouw neemt wat er zich nu allemaal in deze streek zich afspeelt. Voor historie geldt evengoed het vlindereffect: een slag van een vleugel van een vlinder in Brazilië kan mogelijk een tornado in Amerika veroorzaken. Op zoek naar de historische vlinderslag van vroegere tijd die de wereld van nu onmiskenbaar gevormd heeft! Wat kan een eeuwenoude geschiedenis ons over het nu vertellen? Zeker als we bedenken dat al deze gevechtshandelingen, toen en nu, zich verdacht dichtbij een Israëlisch plaatsje met de naam Armageddon afspelen ...


 

Duivels getal