de geschiedenis van de familie Wolf(f)

Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail [email protected]

Dit is het vijfde en tevens laatste deel van ‘Aalten in roerige jaren’ - Opmerkelijke veranderingen, zaken, gebeurtenissen en personen 1950-1975’. In dit deel behandelen we verschillende onderwerpen die in voorgaande delen nog niet aan de orde zijn gekomen, zoals onder andere het bank- en verzekeringswezen, de Volkshuisvesting, de nutsvoorzieningen en andere publieke diensten.

Tevens staan in deze uitgave, in navolging van het in 2014 verschenen deel ‘Middenstand en Horeca’, nog aanvullingen van Aaltense winkels, aangezien we hiervan pas later materiaal beschikbaar kregen.

In het eerste deel van deze serie begonnen we met het hoofdstuk ‘Opmerkelijke dorpelingen’. In dit laatste deel eindigen we op dezelfde wijze want Aalten kende in de roerige jaren veel markante personen, waarvan we er in het laatste hoofdstuk een aantal voor het voetlicht plaatsen. Velen zullen u waarschijnlijk bekend voorkomen.

Aalten in roerige jaren deel 5

Opmerkelijke veranderingen, zaken, gebeurtenissen en personen 1950-1975