de geschiedenis van de familie Wolf(f)

 

Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail [email protected]

Kunstacademies bevinden zich sinds het ontstaan in een spanningsveld. Als opleidingsinstituut voor beeldende kunstenaars dragen ze het kunstbegrip uit dat op dat moment binnen de kunstwereld als dominant geldt, terwijl ze zich als staatsgefinancierde instellingen ook moeten richten naar de rol en functie die de overheid haar toedicht. Beide belangen hoeven niet parallel te lopen. De geschiedenis laat zien dat dit maar sporadisch het geval is geweest. De vraag is hoe het belang van het kunstonderwijs sinds de eerste academie – opgericht in 1563 in Florence – wordt begrepen en welke veranderingen daarin zijn opgetreden. Vanuit welke visie en met welke begrippen wordt in de betrokken domeinen over de betekenis van kunst en kunstonderwijs nagedacht.

Deze studie laat zien hoe de visie op het maatschappelijk belang van onderwijs in de beeldende kunst in de loop der tijd is veranderd. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om de ontwikkeling van educatieve, sociale of politieke aard, maar om het veranderende de discours over kunstenaarschap en kunst.

 

Tussen beroep en roeping

De academie in het spanningsveld van kunstpraktijk en staat