de geschiedenis van de familie Wolf(f)

 

Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail [email protected]

Aan de oude hessenweg van Zutphen naar Münster, bij de brug over de Slinge, staat een eeuwenoude herberg. Een plek vol verhalen. ‘Meester’ Hendrik Heuvel (1864-1926) vertelde de verhalen over land en volk van de Achterhoek. Zijn boek ‘Oud-Achterhoeks boerenleven’ kende 35 (?) herdrukken en staat bij duizenden Achterhoekse gezinnen in de boekenkast. In zijn onbekende essay ‘Geheimen van den ouden weg’ beschrijft hij een wandeling over deze weg, van Borculo naar Barchem.

Deze weg doorkruist ook het natuurgebied Beekvliet-Stelkampsveld, in Heuvels tijd een leeg en woest land van heide en moeras. De laatste snipper daarvan werd in 1962 aangekocht als Staatsnatuurreservaat en wordt nu door natuurherstel en natuurontwikkeling uitgebreid tot een robuust natuurgebied waarin de bijna verdwenen planten en dieren van de woeste gronden kunnen voortbestaan. Het is één van de 160 Nederlandse gebieden die deel uitmaken van het Europese Natura2000-netwerk.

Heuvels wandeling eindigde op de top van de Kale Berg, met 40 m +NAP één van de hoogste punten van de Graafschap.


Dee wandeling van meester Heuvel is bewerkt tot een rondwandeling van 12 km, met als thema: de veranderingen in het Achterhoekse landschap. De wandeling vertrekt bij museum De Lebbenbrugge, de oude hessenherberg die mede dankzij Heuvels inspanningen bewaard is gebleven. Er is goede parkeergelegenheid en je kunt er iets drinken. Halverwege de wandeling, in Barchem, is horeca en een supermarkt. Onderweg zijn voldoende picknickmogelijkheden.


Je vindt eerst een beknopte beschrijving van de route met een wandelkaart in dit boekje. Tussendoor – in kleine letters - zijn bijzonderheden aangegeven die je nu kunt zien. De foto’s laten zien hoe het in Heuvels tijd was. Ook vind je steeds een verwijzing naar passages in de tekst van Heuvel, die laten zien hoe hij deze wandeling ervoer. Twee kaders geven meer informatie over het nationaal landschap De Graafschap en het Natura2000-gebied Stelkampsveld. Daarna zijn er vier topografische kaarten van het gebied opgenomen van 1850, 1900, 1960 en 2015, waarop je de veranderingen in het landschap ziet. Je kunt dan de sprong wagen naar de tijd van Heuvel met de volledige tekst van ‘De geheimen van den ouden weg’. Het boekje wordt afgesloten met een korte levensbeschrijving van Hendrik Willem Heuvel. 

De geheimen van den ouden weg

Op pad met meester Heuvel door het landschap, de natuur en de historie tussen Borculo en Barchem

Een wandeling van 12 kilometer vanuit museum De Lebbenbrugge