de geschiedenis van de familie Wolf(f)

 

Kruisdijk 14b  |  7122 JX Aalten  |  Tel: (0543) 466342  |  Fax: (0543) 466360  |  e-mail [email protected]

Gerhard ter Maat (1948) is broer van een zus met een zware verstandelijke beperking en het daarbij behorende moeilijk verstaanbare gedrag. Hij heeft theologie gestudeerd en is protestants predikant geweest in Andel, Goor, Leeuwarden, Etten-Leur en Wierden, en woont nu in zijn geboorteplaats Aalten. Eerder verscheen van zijn hand in de serie ‘Luisteroefeningen’ het boekje ‘Brief aan de Hebreeën, Woorden van bemoediging’.

Over het boek zegt hij het volgende. Hoe heeft God de samenleving van mensen bedoeld? Hoe is het voor een mens met een zware verstandelijke beperking en

moeilijk verstaanbaar gedrag om te leven te midden van mensen die deze beperking niet kennen? De antwoorden op deze twee vragen botsen nogal eens met elkaar. In Gods naam plaatst Jezus de onaanzienlijken duidelijk zichtbaar in het midden van de mensen.

De structuren van onze samenleving neigen ertoe om wie gering en kwetsbaar zijn uit het oog te verliezen. Wie zich laat inspireren vanuit de Bijbel kan niet anders dan kritische kanttekeningen plaatsen bij de geringe plek die mensen met een beperking in onze tijd toegewezen krijgen. De boodschap van de Bijbel zorgt er echter

ook voor dat hoop het laatste woord heeft.

 
Mijn zus mag er zijn
Over God, de verstandelijk beperkte mens en de samenleving